Pot 23000 korakov

Pot 23000 korakov

oznacbe
Označbe poti

Etnološko-naravoslovna krožna pot okoli hribovske vasi Svetina nas vodi po gozdnih poteh, cestah in travnikih. Zasnova in označitev Poti 23000 korakov je plod dela študijskega krožka »Razvoj turizma v Štorah« v okviru TD Štore. 

Ime je dobila po številu korakov, ki jih obiskovalec naredi, znak poti pa je »stopinja«. Narejena je bila z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu zgodovine in pomembnosti ohranjanja narave, predvsem za mlade generacije.

Na poti se seznanjamo z zgodovino Svetine in njenih zaselkov ter z etnološkimi posebnostmi, preko katerih lahko začutimo utrip življenja v preteklosti in danes. Občudujemo pester rastlinski svet s preko 40 različnimi vrstami dreves in grmičevja; najdemo tudi nekaj zavarovanih rastlinskih vrst: tisa, navadna bodika, netresk, širokolistna lobodika.

Ta lahka sprehajalna pot ima pohodniško-rekreativni in poučni značaj. V štirih urah zložne hoje predstavi deset vsebinskih točk, ki so označene s tablami, podrobneje pa opisane v zgibanki.

Pohodnik na poti 23000 korakov spozna vasico Svetino s cerkvama Marije Snežne in Sv. Križa, obišče grob Alme M. Karlin, svetovne popotnice, ki je bila predlagana za Nobelovo nagrado, občuduje simbol slovenskega podeželja in enkraten spomenik ljudskega stavbarstva – kozolec toplar ter Vrbovškovo domačijo, ki je ročno delo in praktično v celoti izdelana iz lesa, zidan je le obod kleti.

V Svetlem dolu je na ogled Glažutarska kapela Sv. Florijana, s čudovitimi freskami, ki je dal leta 1753 postaviti grof Anton Gaisruck za svoje delavce iz bližnje glažute (steklarske delavnice). O steklarni danes ni več sledu, nanjo spominja le ime zaselka Glažuta, ki je nastal na mestu izsekanega gozda ter izdelki, ki jih hrani Pokrajinski muzej v Celju.

Pot nas v Javorniku pelje mimo oglarske bajte pri Jelenc, ki je muzej v malem – prikazan je način življenja in dela oglarjev ter rekonstrukcija oglarske kope, razstavljeno pa je tudi orodje, ki se je pri oglarstvu nekdaj uporabljalo. Družinska tradicija oglarjenja se je pri Jelenc v manjšem obsegu ohranila vse do danes, ko kope zagorijo enkrat v letu.

Pot je speljana skozi priljubljeno točko izletnikov in pohodnikov, ki nam ponuja prekrasen pogled na Celje, savinjsko hribovje in Pohorje stoji Lovski dom, ki so ga v 60-tih letih zgradili borci NOB iz Štor in ga poimenovali po narodnem heroju Franju Vrunču. Pred leti ga je odkupila lovska družina Bojansko–Štore in ga obnovila.

Na razgledni vzpetini Ramanca nad vasjo Svetina pa so po 2. sv. vojni štorski železarji postavili planinski dom, leta 2000 pa je sedanji lastnik na mestu dotrajanega planinskega doma postavil nov, sodobno opremljen Almin dom, kjer je na ogled spominska soba Alme M. Karlin.

Objave iz Poti 23000 korakov

Scroll to Top